Kancelaria Adwokacka dr Ewa Pierzchała

Każdy obszar prawa publicznego, w którym spotyka się obywatel i administracja jest przedmiotem zainteresowania Kancelarii. Dodatkowo Kancelaria zajmuje się niektórymi obszarami prawa prywatnego, m.in. prawem cywilnym i prawem gospodarczym.

Kancelaria współpracuje z prawnikami o dużym doświadczeniu i ogromnej wiedzy. Współpracownicy Kancelarii wykonują czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.

Kancelarię prowadzi dr Ewa Pierzchała, adwokat wpisana na listę adwokatów ORA w Opolu pod nr 260, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Kancelaria udzielając pomocy prawnej lub prowadząc szkolenia współpracowała m.in. z Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Wojewódzkim w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Urzędem Miasta Katowice, Urzędem Gminy Izbicko, Urzędem Gminy Pietrowice Wielkie, Emm Consulting w Opolu, PRECURSOR Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu, GLOBAL COGNITIVE EDUCATION LTD oraz innymi podmiotami.

O kancelarii

Kancelaria adwokacka dr Ewy Pierzchały powstała z myślą o udzielaniu pomocy prawnej jednostkom administracji publicznej w sferze ich działalności oraz podmiotom w kontaktach z urzędami i organami administracji publicznej.

Czytaj więcejCzytaj mniej
Obszary działalności

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna w tym m.in. : samorząd terytorialny, pomoc społeczna, oświata publiczna i niepubliczna, działalność lecznicza, cudzoziemcy, prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze

Formy działalności
  • porady prawne
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie projektów pism, statutów, regulaminów i umów,
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i admini stracyjnymi,
  • szkolenia
Wynagrodzenie
  • porada prawna - 123 zł (z VAT),
  • sporządzanie projektów aktów prawnych lub umów – cena uzależniona jest od ilości stron i skomplikowania sprawy minimalne wynagrodzenie 369 zł (z VAT),
  • pozostałe czynności – wynagrodzenie ustalane indywidualnie.
dr Ewa Pierzchała
adwokat

prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne, egzekucyjne

Absolwentka WPiA Uniwesytetu Śląskiego, stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2005r. również na tym Uniwersytecie. Obecnie zatrudniona na WPiA Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego. Autorka wielu publikacji o tej tematyce.

dr Jacek Pierzchała
prawnik

prawo oświatowe, samorząd terytorialny

prowadzi szkolenia z prawa oświatowego, wykładowca na studiach podyplomowych, autor wielu publikacji z tego zakresu

dr Łukasz Karaś
adwokat

prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo o cudzoziemcach, występowanie przed sądami francuskimi

Kontakt

Siedziba: 45-057 Opole, ul. Ozimska 15a/3
Czynna: czwartek - piątek 10:00-15:30
{ po wcześniejszym umówieniu się }

Filia: 47-400 Racibórz, ul. Bankowa ¼
Czynna: poniedziałek - wtorek 10:00-17:00
{ po wcześniejszym umówieniu się }

Tel.: +48 608 463 364
E-mail: biuro@kancelariapierzchala.pl;

NIP 6391690844
Rachunek Bankowy:
ING Bank Śl 67 1050 1328 1000 0091 4974 4493