Kancelaria Adwokacka dr hab. Ewa Pierzchała

Każdy obszar prawa publicznego, w którym spotyka się obywatel i administracja jest przedmiotem zainteresowania Kancelarii. Dodatkowo Kancelaria zajmuje się niektórymi obszarami prawa prywatnego, m.in. prawem pracy dla nauczyieli.

Kancelaria współpracuje z prawnikami o dużym doświadczeniu i ogromnej wiedzy. Współpracownicy Kancelarii wykonują czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.

Kancelarię prowadzi dr hab. Ewa Pierzchała, adwokat wpisana na listę adwokatów ORA w Opolu pod nr 260, profesor Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale Prawa i Administracji UO.

Kancelaria udzielając pomocy prawnej lub prowadząc szkolenia współpracowała m.in. z Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Wojewódzkim w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Najwyższą Izbą Kontroli Oddział w Opolu, Urzędem Miasta Katowice, Urzędem Gminy Izbicko, Urzędem Gminy Pietrowice Wielkie, Emm Consulting w Opolu, PRECURSOR Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu, GLOBAL COGNITIVE EDUCATION LTD oraz innymi podmiotami.

O kancelarii

Kancelaria adwokacka dr hab. Ewy Pierzchały powstała z myślą o udzielaniu pomocy prawnej w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego, oświatowego i pokrewnych. Naszą pasją jest rozwiązywanie problemów skoncentrowanych wokół tych obszarów.

Czytaj więcejCzytaj mniej
Obszary działalności

Zamównienia publiczne, skargi do WSA, skargi kasacyjne do NSA, zgłoszenie i ochrona znaków towarowych, dostęp do informacji publicznej.

Formy działalności
  • porady prawne
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie projektów pism, statutów, regulaminów i umów,
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i admini stracyjnymi,
  • szkolenia
Wynagrodzenie
  • porada prawna - 200 zł (z VAT),
  • sporządzanie projektów aktów prawnych lub umów – cena uzależniona jest od ilości stron i skomplikowania sprawy minimalne wynagrodzenie 369 zł (z VAT),
  • pozostałe czynności – wynagrodzenie ustalane indywidualnie.
dr hab. Ewa Pierzchała
adwokat

postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne,
Specjalistka w zakresie rejestracji znaków towarowych, dostępu do informacji publicznej, absolwentka WPiA Uniwesytetu Śląskiego, doktor nauk prawnych od 2005r. Obecnie zatrudniona na WPiA Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu procedury administracyjnego. Autorka wielu publikacji o tej tematyce.

dr Jacek Pierzchała
prawnik

prawo oświatowe, samorząd terytorialny

specjalista z zakresu prawa pracy dla nauczycieli, prowadzi szkolenia z prawa oświatowego, wykładowca na studiach podyplomowych, autor wielu publikacji z tego zakresu

dr Łukasz Karaś
adwokat, doktor nauk prawnych

prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo o cudzoziemcach, występowanie przed sądami francuskimi

 

Kontakt

Siedziba: 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Piastowska 20
{ po wcześniejszym umówieniu się }

Filia: 47-400 Racibórz, ul. Bukowa 1
{ po wcześniejszym umówieniu się }

Tel.: +48 608 463 364
E-mail: biuro@kancelariapierzchala.pl

NIP 6391690844
Rachunek Bankowy:
ING Bank Śl 67 1050 1328 1000 0091 4974 4493